• Koukaki, Athens
  • 2016
  • Completed
  • Private

APARTMENT RENOVATION IN KOUKAKI

Total renovation of an apartment in Koukaki.