• Πλάκα, Αθήνα
  • 2016
  • Ολοκληρωμένο
  • Ιδιώτης

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤHΝ ΠΛΑΚΑ

Αντικείμενο ήταν η ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην Πλάκα. Η διατήρηση βασικών δομικών στοιχείων με ιδιαίτερη αισθητική αξία και ο συνδυασμός τους με νέες, σύγχρονες κατασκευές αποτέλεσε βασική σχεδιαστική κατεύθυνση. Ζητούμενο αποτέλεσε, επίσης, η πλήρης επίπλωση και διακόσμηση των χώρων του διαμερίσματος.