• Πλάκα, Αθήνα
  • 2018
  • Ολοκληρωμένο
  • Ιδιώτης

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

Αντικείμενο μελέτης ήταν η μετατροπή πρώην χώρου γραφείων στην  Πλάκα σε δυο σύγχρονα αυτόνομα διαμερίσματα. Η πλήρης διαμόρφωση, επίπλωση και διακόσμηση των χώρων αποτέλεσε ζητούμενο του έργου.

Τα συγκεκριμένα διαμερίσματα θα χρησιμοποιηθούν για βραχυχρόνια μίσθωση – τύπου Airbnb. Επομένως κατά τον σχεδιασμό λήφθηκε ιδιαίτερα υπόψη η λειτουργικότητα των διαμερισμάτων για τη συγκεκριμένη χρήση, ενώ σκοπός ήταν η δημιουργία ενός ελκυστικού προϊόντος για τους μελλοντικούς μισθωτές, ώστε το ακίνητο να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά κέρδη στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.