fbpx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ

Απαλλαγείτε από τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας. Περισσότερα από το 90% των υφιστάμενων κτιρίων καταναλώνουν και άρα κοστίζουν περισσότερο από αυτό που θεωρείται ενεργειακά αποδοτικό. Ακόμα και τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία, με πρόβλεψη θερμομονωτικής προστασίας, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις ως προς την ενεργειακή τους απόδοση. Συχνά τα προβλήματα που παρατηρούνται μπορούν να βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό ακόμα και με απλές παρεμβάσεις, ενώ όταν πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις απαιτούνται το κόστος των επεμβάσεων συνήθως μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια είναι σε ισχύ το επιδοτούμενο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την αναβάθμιση των ακινήτων, κάνοντας τις βελτιωτικές παρεμβάσεις ακόμα πιο προσιτές.

Η 3ΝΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να σας βοηθήσει τόσο στην διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον όσο και στην επιλογή των παρεμβάσεων εκείνων που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας. Το σύνολο της αμοιβής μας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον.

Τί είναι το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επικοινωνία με την 3ΝΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί – Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση

2

Επιλογή των επεμβάσεων και υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.

3

Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.

4

Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.

5

Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Ποιές κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και με ποιά κίνητρα;

Κατηγορία Ωφελούμενων Α1 Α2 Β
Ατομικό Εισόδημα έως 12.000€ 12.000 € έως 40.000 € 40.000 € έως 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα έως 20.000€ 20.000 € έως 60.000 € 60.000 € έως 80.000€
Κίνητρο 70% Επιχορήγηση, 30% Άτοκο Δάνειο 35% Επιχορήγηση, 65% Άτοκο Δάνειο 15% Επιχορήγηση, 85% Άτοκο Δάνειο
  • Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.
  • Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α

Εργασίες που χρηματοδοτούνται

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία. Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000€ για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ypeka_home

ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Συχνά παρατηρούνται λάθη στην επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που επιλέγονται με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. π.χ. η αντικατάσταση των κουφωμάτων αν και η πιο «δημοφιλής» εργασία για τους περισσότερους ιδιοκτήτες δεν έχει πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς μπορεί να προκύπτει ως οικονομικά βέλτιστη επιλογή η θερμομόνωση του κελύφους ή ακόμα και μόνο του δώματος για διαμερίσματα τελευταίου ορόφου.

});